Tag: แบ่งส่วนการเงิน

เคล็ดลับแบ่งสัดส่วนการเงิน เพื่อเป็นเศรษฐีในอนาคต

Categories:

คำว่า “เศรษฐี” เป็นสิ่งที่ใคร ๆ ก็อยากเป็นอยากได้กันทั้งนั้น ซึ่งหากเรามีการบริหารการเงินในแต่ละเดือนของเราให้ดี ความฝันที่อยากเป็นเศรษฐีหรืออยากมีอิสรภาพทางการเงินนั้น ก็จะเป็นของคุณได้ง่าย ๆ โดยวันนี้เราก็ได้รวบรวม เคล็ดลับแบ่งสัดส่วนการเงิน เพื่อเป็นเศรษฐีในอนาคต มาให้กับทุกคน เพื่อที่เราจะสามารถใช้จ่ายสิ่งต่าง ๆ ได้ตามความต้องการ และยังเหลือเงินไปต่อยอดเพื่อความมั่งคั่งในอนาคตได้อีกด้วย ดังนั้นเรามาเริ่มบริหารจัดการเงินตั้งแต่วันนี้ เริ่มจากก้าวเล็ก ๆ ที่จะยิ่งใหญ่ได้ในวันหน้า เคล็ดลับแบ่งสัดส่วนการเงิน เพื่อเป็นเศรษฐีในอนาคต 1. ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน 55% สำหรับการบริหารจัดการเงินในแต่ละเดือนนั้นเราสามารถแบ่งแยกออกเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ออกเป็นเปอร์เซ็นได้ โดยเงินจำนวนแรกคือ ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ที่เราควรแบ่งเป็น 55% ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่สำคัญและมากที่สุด และค่าใช้จ่ายนี้จะครอบคลุมทั้งค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน เช่น ค่าอาหาร ค่าเดินทาง ค่าน้ำมัน ค่าโทรศัพท์ ค่าที่พัก ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าซื้อสินค้าอุปโภคหรือของใช้ภายในบ้าน รวมถึงหนี้สินต่าง ๆ เช่น ค่าผ่อนบ้านหรือคอนโด ค่าผ่อนรถ ค่างวดบัตรเครดิต เป็นต้น แม้จะเป็นสัดส่วนที่มากที่สุด แต่ถ้าเราไม่คำนวณให้ดี หรือใช้จ่ายอย่างไม่ระมัดระวัง เงินในส่วนนี้ก็อาจจะไม่เพียงพอต้องไปแบ่งจากเงินจำนวนอื่นก็ได้ […]