Tag: ปัจจัยต่อการเงิน

2 ปัจจัยหลักที่มีอิทธิพล ต่อสถานะการเงินส่วนบุคคล

Categories:

การเงินส่วนบุคคล ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับตัวเรา ซึ่งเราต้องมีการวางแผนและบริหารจัดการเงินของตัวเองอยู่เสมอ เพื่อให้ความสำคัญในการใช้จ่ายอย่างถูกต้อง รวมไปถึงสามารถไปถึงเป้าหมายต่างๆ ที่ตั้งไว้ได้ ซึ่งหากเริ่มต้นที่จะวางแผนการเงินสำหรับตัวเองอยู่ละก็ คุณจะต้องรู้จักกับ 2 ปัจจัยหลักที่มีอิทธิพล ต่อสถานะการเงินส่วนบุคคล โดยบทความของเราในวันนี้เราก็ได้รวบรวมมาฝากให้กับทุกคนแล้ว ส่วนจะมีปัจจัยหลักๆ อะไรบ้างนั้น ตามไปดูกันได้เลย 2 ปัจจัยหลักที่จะมีอิทธิพล ต่อสถานะการเงินส่วนบุคคล การทำความเข้าใจกับปัจจัยหลักที่มีผลกระทบต่อสถานะทางการเงินของเรานั้น จะช่วยทำให้เราสามารถวางแผนจัดการกับความเสี่ยงทางการเงินของเราได้ เพื่อที่หากสถานะทางการเงินของเราเปลี่ยนไป เราจะได้แก้ไขได้ทัน และยังสามารถบริหารจัดการการเงินของตัวเองได้ ซึ่งปัจจัยหลักที่มีอิทธิพล ต่อสถานะการเงินส่วนบุคคลมีด้วยกัน 2 ปัจจัย ดังต่อไปนี้ 1. ปัจจัยภายนอก หรือ ปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ มาเริ่มกันที่ปัจจัยแรกกันเลยกับ ปัจจัยภายนอก หรือก็คือ ปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ซึ่งปัจจัยนี้ เป็นปัจจัยระดับมหภาค ที่เราควบคุมไม่ได้ และเป็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อทุกคน เช่น ปัญหาเศรษฐกิจ สงครามการค้า การประท้วง ปัญหาทางการเมือง ภัยธรรมชาติ การติดเชื้อไวรัส หรือโรคระบาด ฯลฯ โดยปัญหาเหล่านี้ มีผลกระทบต่อสถานะทางการเงินของเราไม่มากก็น้อย ซึ่งอาจส่งผลทำให้เรามีรายได้ลดลง หรืออาจจะส่งผลทำให้ขาดรายได้ ตกงาน รวมไปถึงการขาดทุนในการทำธุรกิจต่างๆ จากปัญหาเศรษฐกิจเหล่านี้ก็เป็นได้ […]