Tag: บริหารเงิน

JARS System

Categories:

JARS System เทคนิคบริหารเงินน่าใช้ เป็นวิธีการบริหารเงิน แบบ 6 ใบ โดย T Harv Eker เจ้าของหนังสือ Secrets of the Millionaire Mind หรือ ถอดรหัสลับ สมองเงินล้าน ที่ได้แนะนำวิธีในการบริหารเงินของเราที่ได้รับมาแต่ละเดือน ด้วยการแบ่งเงินออกเป็น 6 ส่วน ให้สามารถบริหารจัดการเงินได้อย่างเป็นระบบ JARS System เทคนิคการบริหารเงินน่าใช้ ทฤษฎี 6 Jars Money Management หรือ วิธีบริหารเงินแบบโหล 6 ใบ โดย T Harv Eker ในหนังสือ Secrets of the Millionaire Mind มีใจความสำคัญของทฤษฎีนี้ ก็คือ การแบ่งรายได้ที่คุณได้รับทั้งหมดต่อเดือน ออกเป็น 6 ส่วน ซึ่ง T […]
เคล็ดลับแบ่งสัดส่วนการเงิน เพื่อเป็นเศรษฐีในอนาคต

Categories:

คำว่า “เศรษฐี” เป็นสิ่งที่ใคร ๆ ก็อยากเป็นอยากได้กันทั้งนั้น ซึ่งหากเรามีการบริหารการเงินในแต่ละเดือนของเราให้ดี ความฝันที่อยากเป็นเศรษฐีหรืออยากมีอิสรภาพทางการเงินนั้น ก็จะเป็นของคุณได้ง่าย ๆ โดยวันนี้เราก็ได้รวบรวม เคล็ดลับแบ่งสัดส่วนการเงิน เพื่อเป็นเศรษฐีในอนาคต มาให้กับทุกคน เพื่อที่เราจะสามารถใช้จ่ายสิ่งต่าง ๆ ได้ตามความต้องการ และยังเหลือเงินไปต่อยอดเพื่อความมั่งคั่งในอนาคตได้อีกด้วย ดังนั้นเรามาเริ่มบริหารจัดการเงินตั้งแต่วันนี้ เริ่มจากก้าวเล็ก ๆ ที่จะยิ่งใหญ่ได้ในวันหน้า เคล็ดลับแบ่งสัดส่วนการเงิน เพื่อเป็นเศรษฐีในอนาคต 1. ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน 55% สำหรับการบริหารจัดการเงินในแต่ละเดือนนั้นเราสามารถแบ่งแยกออกเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ออกเป็นเปอร์เซ็นได้ โดยเงินจำนวนแรกคือ ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ที่เราควรแบ่งเป็น 55% ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่สำคัญและมากที่สุด และค่าใช้จ่ายนี้จะครอบคลุมทั้งค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน เช่น ค่าอาหาร ค่าเดินทาง ค่าน้ำมัน ค่าโทรศัพท์ ค่าที่พัก ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าซื้อสินค้าอุปโภคหรือของใช้ภายในบ้าน รวมถึงหนี้สินต่าง ๆ เช่น ค่าผ่อนบ้านหรือคอนโด ค่าผ่อนรถ ค่างวดบัตรเครดิต เป็นต้น แม้จะเป็นสัดส่วนที่มากที่สุด แต่ถ้าเราไม่คำนวณให้ดี หรือใช้จ่ายอย่างไม่ระมัดระวัง เงินในส่วนนี้ก็อาจจะไม่เพียงพอต้องไปแบ่งจากเงินจำนวนอื่นก็ได้ […]