Tag: ทฤษฎี6 Jars Money Management

JARS System

Categories:

JARS System เทคนิคบริหารเงินน่าใช้ เป็นวิธีการบริหารเงิน แบบ 6 ใบ โดย T Harv Eker เจ้าของหนังสือ Secrets of the Millionaire Mind หรือ ถอดรหัสลับ สมองเงินล้าน ที่ได้แนะนำวิธีในการบริหารเงินของเราที่ได้รับมาแต่ละเดือน ด้วยการแบ่งเงินออกเป็น 6 ส่วน ให้สามารถบริหารจัดการเงินได้อย่างเป็นระบบ JARS System เทคนิคการบริหารเงินน่าใช้ ทฤษฎี 6 Jars Money Management หรือ วิธีบริหารเงินแบบโหล 6 ใบ โดย T Harv Eker ในหนังสือ Secrets of the Millionaire Mind มีใจความสำคัญของทฤษฎีนี้ ก็คือ การแบ่งรายได้ที่คุณได้รับทั้งหมดต่อเดือน ออกเป็น 6 ส่วน ซึ่ง T […]