วางแผนชำระหนี้กยศ.ให้ได้ผลดีด้วย 3 วิธี ช่วยปลดหนี้

วางแผนชำระหนี้กยศ.ให้ได้ผลดีด้วย 3 วิธี ช่วยปลดหนี้

Categories:

การวางแผนการใช้เงิน นั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะสำหรับผู้ที่มีหนี้ติดตัว อย่าง กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือ กยศ. ที่เปิดมาเพื่อช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลนเรื่องค่าใช้จ่ายในการศึกษา ที่หลาย ๆ คนได้มีการกู้ยืมกันมากมาย ซึ่งการชำระหนี้ กยศ. นั้น ก็เป็นสิ่งที่ควรทำ แต่จะวางแผนอย่างไรดี เพื่อที่จะได้ปลดหนี้ได้ไว และช่วยลดดอกเบี้ยได้ดี วางแผนชำระหนี้กยศ.ให้ได้ผลดีด้วย 3 วิธี ช่วยปลดหนี้ เป็นวิธีที่จะช่วยให้เหล่าผู้กู้นั้น สามารถวางแผนการใช้เงินในชีวิตประวัน และเงินชำระหนี้ให้สอดคล้องกันได้ อีกทั้งยังเป็นวิธีที่จะทำให้หนี้ของเราลดลง และดอกเบี้ยน้อยลงอีกด้วย

วางแผนชำระหนี้กยศ.ให้ได้ผลดีด้วย 3 วิธี ช่วยปลดหนี้

วิธีที่ 1 ทำความเข้าใจเงื่อนไขการชำระหนี้ กยศ.

สำหรับใครที่กู้กยศ. แล้วอยากจะรีบจ่ายเงินให้ครบ เพื่อลดอัตราดอกเบี้ย และปลดหนี้ให้ได้ไวที่สุด สิ่งแรกที่ควรทำเลยก็คือ การทำความเข้าใจเงื่อนไขการชำระหนี้ กยศ. ก่อนเพื่อที่เราจะได้สามารถวางแผนการใช้จ่าย และการเก็บเงินเพื่อจ่ายหนี้ได้แบบตรงเวลา แม้ กยศ. จะมีเอกสารแจ้งยอดหนี้ที่ต้องชำระในแต่ละรอบปีที่สามารถดูและจ่ายตามได้อย่างง่ายดาย

แต่ในฐานะ “ลูกหนี้” ควรจะทำความเข้าใจกับการคิดดอกเบี้ย และเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้เข้าใจก่อน โดยเฉพาะระยะเวลาในการชำระ ที่เราต้องทำความเข้าใจ เพื่อที่จะได้ไม่ขาดการติดต่อสื่อสาร จนนำไปสู่การ “ผิดนัดชำระ” ที่อาจนำไปสู่การถูกฟ้องร้องดำเนินคดี หรือยึดทรัพย์ได้

ซึ่งการชำระหนี้ กยศ. นั้นก็มีเงื่อนไขสำคัญ ๆ ที่ควรรู้ดังนี้ กยศ. มีระยะปลอดหนี้ 2 ปี หลังจากจบการศึกษา หมายความว่าระยะ 2 ปีนี้จะไม่ต้องชำระหนี้ใด ๆ คืนเลย และจะแจ้งยอดการชำระหนี้ครั้งแรกในปีที่ 3 โดยมีกำหนดให้ชำระคืนไม่เกินวันที่ 5 ก.ค. ของทุกปี โดยจะมีการคิดดอกเบี้ย 1% ต่อปี อีกทั้งยังมีเบี้ยปรับในกรณีไม่เกิน 1 ปี คิดเบี้ยปรับ 12% ของเงินต้นที่ค้างชำระ

หากเกิน 1 ปี คิดเบี้ยปรับ 18% ของเงินต้นที่ค้างชำระ ส่วนในกรณีที่มีการผิดนัดชำระ จะมีการฟ้องร้องดำเนินคดีตามกฎหมาย และค้างชำระหนี้เกินกว่า 4 ปี 5 งวด หรือ มีหนี้ค้างชำระ แต่หมดระยะเวลาที่กำหนดแแล้ว หรือกรณีที่ผู้กู้ยืม กยศ. กลุ่มไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องคดี ดังนั้น ก่อนที่จะเริ่มจ่ายหนี้นั้นควรดูเงื่อนไขต่าง ๆ และตารางการจ่ายหนี้ต่อปีให้ดีเสียก่อน จากนั้นค่อยวางแผนการใช้หนี้ให้ถูกวิธี

วางแผนชำระหนี้ กยศ.ให้ได้ผลดีด้วย 3 วิธี ช่วยปลดหนี้ - วิธีที่ 1 ทำความเข้าใจเงื่อนไขการชำระหนี้ กยศ.

วิธีที่ 2 วางแผนสำหรับจ่ายหนี้ กยศ.โดยเฉพาะ

สำหรับใครที่กู้กยศ. แล้วอยากจะเร่งปลดหนี้ให้ได้ไว หรืออยากจะจ่ายหนี้ให้ได้ครบและตรงเวลานั้น สิ่งที่ควรทำ คือ การวางแผนการเงินไว้ล่วงหน้า กยศ. นั้นมักจะส่งตารางการจ่ายหนี้ขั้นต่ำให้กับเรา เมื่อเราสามารถเริ่มชำระหนี้ได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีสำหรับผู้ที่กู้ เพราะจะได้รู้ว่าขั้นต่ำที่เราต้องชำระในแต่ละปีนั้นมีจำนวนเท่าไหร่ และเราจะได้สามารถคำนวณเงินเพื่อเก็บไว้สำหรับการชำระหนี้ได้ กยศ. แนะนำให้ผู้กู้ ให้ความสำคัญกับการเก็บเงินสำรองไว้จ่ายหนี้ กยศ. โดยเฉพาะคนที่มีหนี้จำนวนมาก เพื่อที่จะได้ไม่เสี่ยงต่อการชำระไม่ตรงเวลา หรือติดขัดปัญหา

เช่น การสะสมเงินเพื่อชำระหนี้ยอด 100,000 บาท สำหรับคนที่สะดวกจะเก็บเงินหรืออาจจะหาวิธีการที่สะดวกกว่านี้ สามารถหักเงินจากบัญชีเงินเดือนหรือรายได้ เก็บไว้ทุก ๆ เดือนก่อนที่จะใช้จ่ายในส่วนอื่น โดยมีต้องมีวินัยในตนเองว่าเป็นเนสำหรับชำระหนี้ กยศ. เท่านั้น ไม่ควรนำออกมาใช้

และสำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าควรจะเก็บเงินแต่ละปีเท่าไหร่นั้น ก็สามารถใช้วิธีคำนวณแบบง่าย ๆ ด้วยการนำยอดชำระหนี้ในแต่ละปีมาหาร 12 (เดือน) คุณก็จะสามารถวางแผนได้ว่าในแต่ละเดือนจะต้องหักเงินเดือนหรือรายได้ไว้เดือนละเท่าไหร่ ตัวอย่าง ยอดชำระหนี้ 4,384 บาท หาร 12 เดือน นั่นก็เท่ากับว่าในแต่ละเดือนต้องเก็บเงินไว้สำหรับจ่ายชำระหนี้ 366 บาท เป็นต้น เงินเดือน/รายได้ – เงินออม – เงินจ่ายหนี้ กยศ. = เงินใช้จ่าย ก็จะสามารถช่วยให้เรารู้ว่าเราควรใช้จ่ายต่อเดือนเท่าไหร่ และควรเหลือเก็บเพื่อจ่ายหนี้เท่าไหร่

วิธีปลดหนี้กยศ. - วิธีที่ 2 วางแผนสำหรับจ่ายหนี้ กยศ.โดยเฉพาะ

วิธีที่ 3 หาทางช่วยลดหนี้

วิธีที่จะช่วยลดภาระหนี้กยศ.ได้ดีมาก  ๆ ที่หลายคนอาจจะไม่รู้ นั่นก็คือ การชำระเงินงวดแรกช่วยลดหนี้ เป็นสิ่งที่สำคัญมาก ๆ ที่เราควรรู้ สำหรับใครที่พึ่งเรียนจบ หรือพึ่งเริ่มทำงาน แนะนำว่าให้รีบเก็บเงินในช่วงนี้ให้ได้มากที่สุด และเตรียมเงินเอาไว้ก่อนวันชำระหนี้งวดแรก เพราะงวดแรกจะเป็นการชำระหนี้แบบปลอดดอกเบี้ยคือไม่ต้องเสียดอกเบี้ย หรือประโยชน์อื่นใดเลยในงวดนี้เลย เพราะฉะนั้น เงินที่ถูกจ่ายไปทั้งหมดในงวดนี้จะถูกคิดเป็นเงินต้น และหักออกจากยอดหนี้ทั้งหมด ถ้าหากผู้กู้สามารถชำระเงินในงวดแรกของการผ่อนชำระได้มากเท่าไร ก็ยิ่งช่วยลดภาระยอดหนี้ทั้งหมดได้มากเท่านั้น

การเตรียมเงินไว้ในการชำระงวดแรกจึงเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างมาก เพราะจะช่วยลดเงินต้นได้เป็นอย่างดี สำหรับคนที่เตรียมตัวไม่ทัน หรือชำระเงินในงวดแรกตามที่ กยศ. คำนวณมาให้ตามปกติก็ยังมีโอกาสที่จะรับสิทธิ์ประโยชน์ “ลดเงินต้นทันที 3%” (ไม่รวมดอกเบี้ย)” ณ วันที่ปิดบัญชีหนี้ทั้งหมด

ทั้งนี้ ผู้กู้สามารถชำระหนี้ปิดบัญชีได้ที่หน้าเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย /ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย และแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง เท่านั้น ใครที่เริ่มจ่ายมาเรื่อย ๆ จนเงินต้นเหลือน้อยแล้วนั้น หากเรายังมีกำลังจ่ายไหวแนะนำว่าให้รีบปิดบัญชีก็จะสามารถช่วยลดดอกเบี้ยได้เป็นอย่างดี

กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือ กยศ.ที่หลาย  ๆ คนต่างกู้เพื่อใช้ในการศึกษานั้น เป็นหนี้ที่เราจะต้องใช้คืน หลาย  ๆ คนที่กู้กยศ.แล้วไม่ชำระตามเวลาที่กำหนด หรือหนีหนี้นั้นก็สามารถถูกดำเนินคดีได้ แต่ถึงอย่างไรก็ตามหากเรายังไม่พร้อมที่จะชำระหนี้ หรืออยากจะพักหนี้ ก็สามารถไปปรึกษากับเจ้าหน้าที่ก่อนได้

วิธีปลดหนี้กยศ. - วิธีที่ 3 หาทางช่วยลดหนี้

อีกทั้งกยศ.ก็ให้เวลาในการชำระหนี้ทั้งหมด 15 ปี และมีอัตราดอกเบี้ย 1% ต่อปี ดังนั้นใครที่อยากจะรีบชำระหนี้กยศ. หรืออาจะลดภาระหนี้นั้น วางแผนชำระหนี้กยศ.ให้ได้ผลดีด้วย 3 วิธี ช่วยปลดหนี้ เป็นวิธีที่ผู้กู้กยศ.ควรรู้เพื่อช่วยวางแผนการเงิน และจะได้ไม่พลาดโอกาสดี ๆ ในการลดหนี้กยศ.

การจัดสรรเงิน ก็เป็นการวางแผนการเงินอีกทางหนึ่ง เป็นวิธีสำคัญอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยให้เรารู้จักการคำนวณค่าใช้จ่าย มีเงินออม และยังช่วยปลดหนี้กยศ.ได้อีกทาง เคล็ดลับแบ่งสัดส่วนการเงิน เพื่อเป็นเศรษฐีในอนาคต เป็นวิธีการจัดสรรการเงินให้เป็นสัดส่วน เพื่อที่จะสามารถนำไปใช้จ่ายสิ่งต่าง ๆ และช่วยออมเงินได้เป็นอย่างดี

และในช่วงสถานการณ์โควิด-19 เช่นนี้ หลาย ๆ คนก็อาจจะพบเจอกับวิกฤตทางการเงินของตัวเอง โดยเฉพาะคนที่มีหนี้ติดตัว ยิ่งอาจจะทำให้เราจัดสรรเงินยากมากขึ้น จะบริหารการเงิน ในช่วงสถานการณ์ โควิด-19 อย่างไร เป็นวิธีที่จะช่วยวางแผนการใช้เงินของเราในช่วงนี้