JARS System เทคนิคบริหารเงินน่าใช้

JARS System

Categories:

JARS System เทคนิคบริหารเงินน่าใช้ เป็นวิธีการบริหารเงิน แบบ 6 ใบ โดย T Harv Eker เจ้าของหนังสือ Secrets of the Millionaire Mind หรือ ถอดรหัสลับ สมองเงินล้าน ที่ได้แนะนำวิธีในการบริหารเงินของเราที่ได้รับมาแต่ละเดือน ด้วยการแบ่งเงินออกเป็น 6 ส่วน ให้สามารถบริหารจัดการเงินได้อย่างเป็นระบบ

JARS System ออมเงิน

JARS System เทคนิคการบริหารเงินน่าใช้

ทฤษฎี 6 Jars Money Management หรือ วิธีบริหารเงินแบบโหล 6 ใบ โดย T Harv Eker ในหนังสือ Secrets of the Millionaire Mind มีใจความสำคัญของทฤษฎีนี้ ก็คือ การแบ่งรายได้ที่คุณได้รับทั้งหมดต่อเดือน ออกเป็น 6 ส่วน ซึ่ง T Harv Eker ได้ใช้โหลเป็นสัญลักษณ์แทนการแบ่งเงินในแต่ละส่วน และในแต่ละส่วนก็จะมีเปอร์เซนต์ในการแบ่งรายได้ที่แตกต่างกันออกไป ดังนี้

ส่วนที่ 1 ใช้ตามจำเป็น (55%)

ส่วนที่ 1 เรียกว่า เป็นส่วนที่คุณต้องจ่ายตามความจำเป็นในแต่ละเดือน ไม่ว่าจะเป็น ค่าที่พัก , ค่าอาหาร , ค่าเดินทาง , ค่าโทรศัพท์อินเตอร์เน็ต , ค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ รวมไปถึงการผ่อนชำระหนี้สินต่าง ๆ ที่คุณต้องจ่ายในทุก ๆ เดือน อาทิเช่น ค่าผ่อนบ้าน , ค่าผ่อนรถ หรือค่าบัตรเครดิต เป็นต้น

ส่วนที่ 2 ให้รางวัลตัวเอง (10%)

ส่วนที่ 2 นี้ เป็นส่วนที่คุณสามารถนำไปใช้จ่ายได้อย่างอิสระ ถือว่าเป็นรางวัลจากการทำงานอย่างแข็งขันมาตลอดทั้งเดือน เพื่อเป็นขวัญละกำลังใจให้คุณได้มีความสุขกับการให้รางวัลแก่ตัวเอง

ส่วนที่ 3 อิสรภาพการเงิน (10%)

ส่วนที่ 3 เป็นการนำเงินส่วนหนึ่งไปลงทุน เพื่อให้เงินของคุณมีการงอกเงยเพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะเป็น การซื้อหุ้น , การซื้อกองทุน , การซื้อสลากออมสิน , การซื้อทองคำ , การซื้อประกันสะสมทรัพย์ หรือจะเป็นการฝากเงินประจำดอกเบี้ยสูง เป็นต้น

ทฤษฎี JARS System

ส่วนที่ 4 การศึกษา พัฒนาตัวเอง (10%)

ส่วนที่ 4 เป็นส่วนที่คุณจะเอาไปใช้ในการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถให้กับตัวเอง เพื่อให้คุณได้เรียนรู้ และพัฒนาตัวเองในด้านต่าง ๆ ให้ดีขึ้นไปเรื่อย ๆ ไม่ว่าจะเป็นการลงคอร์สเรียนที่คุณสนใจ , การเข้าร่วมสัมมนาหรืออบรม , การเข้าร่วม workshop , การซื้อหนังสือมาอ่านเพิ่มพูนความรู้ หรือเก็บไว้เป็นเงินที่จะใช้ศึกษาต่อในอนาคตของคุณ เป็นต้น

ส่วนที่ 5 เพื่อการใช้จ่ายในระยะยาว (10%)

ส่วนที่ 5 เป็นส่วนที่คุณจะเก็บออมเอาไว้ใช้จ่ายในอนาคต หรือเอาไว้ใช้เมื่อคุณเกษียณอายุการทำงานไปแล้ว ซึ่งเงินในส่วนนี้ ยังสามารถเป็นเงินก้อนที่คุณสามารถนำมาใช้ในกรณีฉุกเฉินที่คุณจำเป็นต้องใช้เงินเป็นอย่างมาก โดยไม่ต้องไปหยิบยืมคนอื่น แต่หากคุณไม่มีความจำเป็นต้องใช้จริง ๆ ควรเก็บเงินไว้ยาว ๆ เพื่ออนาคตจะดีที่สุด

ส่วนที่ 6 การแบ่งปัน (5%)

ส่วนที่ 6 เป็นเงินในส่วนที่คุณนำไปใช้ในการทำความดี ใช้ช่วยเหลือผู้อื่น เอาไปบริจาค เอาไปทำบุญช่วยเหลือคนอื่น รวมถึงนำเงินส่วนนี้ไปซื้อของขวัญให้กับคนพิเศษ ในช่วงโอกาสวันสำคัญ ๆ เช่น วันเกิด , วันแต่งงาน เป็นต้น

ตัวช่วยในการแบ่งเงิน ที่จะทำให้ชีวิตบริการเงินได้ง่ายมากขึ้น

เมื่อรู้หลัการในการบริหารเงินอย่างเป็นนระบบ จากทฤษฎี 6 Jars Money Management ในปัจจุบันมีตัวช่วยมากมายที่จะทำให้การแบ่งเงิน หรือการบริการเงินง่ายมากขึ้น นั่นก็คือ การใช้แอพพลิเคชั่นมาใช้งาน อย่างเช่น Money Diary ซึ่งเป็นแอพสำหรับรายรับ รายจ่าย และรวบรวมข้อมูลการใช้เงิน การบริการเงิน พร้อมตั้งค่า การหักเปอร์เซ็นต์ออกเป็นส่วน ๆ ได้ตามต้องการ เหมาะสำหรับการนำทฤษฎีมาใช้งาน

การแบ่งเงินออกเป็น 6 ส่วน เป็นอีกหนึ่งแนวทางในการให้คุณได้บริหารจัดการเงินของตัวคุณเองให้มีการจัดสรรปันส่วนของเป็นระบบ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถนำทฤษฎีนี้ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับตัวเองได้ตามต้องการ ปรับลดเปอร์เซ็นต์ตามความเหมาะสม เพราะแต่ละคนมีความจำเป็นในการใช้เงินที่แตกต่างกันออกไปนั่นเอง

ซึ่งนอกจากการแบ่งเงินแล้ว เรายังมีวิธีจัดการกับหนี้บัตรเครดิตให้คุณสามารถปลดหนี้ได้เร็ว ๆ ซึ่งเป็นวิธีการจัดการกับหนี้บัตรเครดิต ให้คุณสามารถปลอดหนี้ได้ และยังรู้จักวิธีจัดการการเงินสำหรับคนเป็นหนี้อีกด้วย https://barnaconection.com/4-ways-deal-credit-card-debt-pay-off-debt-quickly/