2 ปัจจัยหลักที่มีอิทธิพล ต่อสถานะการเงินส่วนบุคคล

2 ปัจจัยหลักที่มีอิทธิพล ต่อสถานะการเงินส่วนบุคคล

Categories:

การเงินส่วนบุคคล ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับตัวเรา ซึ่งเราต้องมีการวางแผนและบริหารจัดการเงินของตัวเองอยู่เสมอ เพื่อให้ความสำคัญในการใช้จ่ายอย่างถูกต้อง รวมไปถึงสามารถไปถึงเป้าหมายต่างๆ ที่ตั้งไว้ได้ ซึ่งหากเริ่มต้นที่จะวางแผนการเงินสำหรับตัวเองอยู่ละก็ คุณจะต้องรู้จักกับ 2 ปัจจัยหลักที่มีอิทธิพล ต่อสถานะการเงินส่วนบุคคล โดยบทความของเราในวันนี้เราก็ได้รวบรวมมาฝากให้กับทุกคนแล้ว ส่วนจะมีปัจจัยหลักๆ อะไรบ้างนั้น ตามไปดูกันได้เลย

2 ปัจจัยหลักที่จะมีอิทธิพล ต่อสถานะการเงินส่วนบุคคล

การทำความเข้าใจกับปัจจัยหลักที่มีผลกระทบต่อสถานะทางการเงินของเรานั้น จะช่วยทำให้เราสามารถวางแผนจัดการกับความเสี่ยงทางการเงินของเราได้ เพื่อที่หากสถานะทางการเงินของเราเปลี่ยนไป เราจะได้แก้ไขได้ทัน และยังสามารถบริหารจัดการการเงินของตัวเองได้ ซึ่งปัจจัยหลักที่มีอิทธิพล ต่อสถานะการเงินส่วนบุคคลมีด้วยกัน 2 ปัจจัย ดังต่อไปนี้

1. ปัจจัยภายนอก หรือ ปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้

มาเริ่มกันที่ปัจจัยแรกกันเลยกับ ปัจจัยภายนอก หรือก็คือ ปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ซึ่งปัจจัยนี้ เป็นปัจจัยระดับมหภาค ที่เราควบคุมไม่ได้ และเป็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อทุกคน เช่น ปัญหาเศรษฐกิจ สงครามการค้า การประท้วง ปัญหาทางการเมือง ภัยธรรมชาติ การติดเชื้อไวรัส หรือโรคระบาด ฯลฯ โดยปัญหาเหล่านี้ มีผลกระทบต่อสถานะทางการเงินของเราไม่มากก็น้อย ซึ่งอาจส่งผลทำให้เรามีรายได้ลดลง หรืออาจจะส่งผลทำให้ขาดรายได้ ตกงาน รวมไปถึงการขาดทุนในการทำธุรกิจต่างๆ จากปัญหาเศรษฐกิจเหล่านี้ก็เป็นได้

ปัจจัยภายนอก หรือ ปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้

ดังนั้น การบริหารจัดการการเงินส่วนบุคคล ต้องมีการวางแผนถึงความเสี่ยงในปัจจัยภายนอกที่อาจจะเกิดขึ้นโดยที่เราไม่อาจจะทราบล่วงหน้าได้ ซึ่งต้องมีการวางแผนเงินสำรองต่างๆ ไว้ใช้ในยามฉุกเฉินเหล่านี้ด้วย ซึ่งปัจจัยที่เราไม่สามารถควบคุมได้ สิ่งที่เราต้องเตรียมพร้อมรับมือกับปัจจัยเหล่านั้นคือ การวางแผนเงินสำรองขั้นต่ำ 3 – 6 เท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือน เพื่อรองรับหากเกิดปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจหรือปัจจัยอื่นๆ ที่เราไม่คาดคิด เพื่อจะทำให้สถานะทางการเงินส่วนบุคคลของเรายังสามารถไปต่อได้

2. ปัจจัยภายใน หรือ ปัจจัยที่สามารถควบคุมได้

สำหรับปัจจัยต่อมาคือ ปัจจัยภายใน หรือ ปัจจัยที่สามารถควบคุมได้ ซึ่งปัจจัยนี้เป็นปัจจัยส่วนบุคคล  ที่มีผลต่อสถานะทางการเงินของเรา ที่เราสามารถกำหนดด้วยตัวเองได้ โดยส่วนของปัจจัยทางบวกที่ทำให้สถานะการเงินของเรามีความมั่นคงและมั่งคั่ง ทั้งในปัจจุบันและอนาคตได้ เช่น การบริหารการใช้จ่ายและหนี้สิน การมีวินัยในการออม การวางแผนป้องกันความเสี่ยง การลงทุนเพื่อต่อยอด ฯลฯ และในส่วนของปัจจัยทางลบที่ทำให้เกิดความเสี่ยงล้มเหลวทางการเงิน เช่น การใช้จ่ายฟุ่มเฟือย มีหนี้สินมากเกินไป ลงทุนในสิ่งที่ตัวเองไม่มีความรู้ รวมไปถึงการเสี่ยงโชค การเล่นพนัน ซึ่งเป็นรูรั่วของเงินออมอีกอย่างหนึ่ง และเป็นสิ่งที่เราควรหลีกเลี่ยงสิ่งเหล่านี้ด้วย เพื่อไม่ให้การเงินของเราอยู่ในความเสี่ยง

ปัจจัยภายใน หรือ ปัจจัยที่สามารถควบคุมได้

ทังนี้ ในส่วนของปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่เราสามารถควบคุมได้นั้น ล้วนขึ้นอยู่ที่ตัวเราในการวางแผนและบริหารจัดการมัน ดังนั้นการวางแผนทางการเงินจึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการบริหารในการใช้จ่ายต่างๆ ในแต่ละเดือน การจัดการหนี้สิน การวางแผนประกัน การวางแผนออมเงินและการต่อยอดด้วยการลงทุน เพื่อให้สถานะทางการเงินของเรามีความมั่นคงและมั่งคั่งนั่นเอง ซึ่งหากมีการวางแผนที่ดีก็จะสามารถช่วยลดความเสี่ยงต่อปัจจัยภายนอกที่เราไม่สามารถควบคุมได้ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อีกเหมือนกัน

เป็นอย่างไรกันบ้าง ได้รู้จักกับ 2 ปัจจัยหลักที่มีอิทธิพล ต่อสถานะการเงินส่วนบุคคล ที่เราได้นำมาฝากให้กับทุกคนในวันนี้ ซึ่งหากคุณไม่อยากมีความเสี่ยงต่อสถานะการเงินของตัวเองแล้วละก็ สิ่งที่ต้องให้ความสำคัญมากๆ คือ การวางแผนหรือบริหารจัดการทางด้านการเงินให้ดี เพราะหากคุณมีการวางแผนที่ดี ถ้าเกิดปัญหาขึ้นไม่ว่าจะปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยภายในคุณก็จะสามารถรับมือกับปัญหาต่างๆ เหล่านั้นได้ โดยที่สถานะทางการเงินของคุณก็ยังมีความมั่นคงอยู่เสมอ

รวมทั้งการรู้จักกับปัจจัยที่มีผลต่อสถานะการเงินของเรานั้น จะทำให้ตระหนักถึงความรอบคอบในการใช้เงิน การวางแผนทางด้านการเงินในอนาคต โดยเฉพาะคนที่มีแผนในการซื้อบ้านซึ่งเป็นอสังหาริมทรัพย์และมีมูลค่าสูง ยิ่งต้องรู้จักวางแผนการออมเงินด้วย 3 วิธีเก็บเงินซื้อบ้านได้อย่างสำเร็จ มาเป็นแนวทางในการออมเงินที่ดีสำหรับคนที่มีเป้าหมาย และอย่าทำ 3 พฤติกรรมแย่ ๆ ที่จะทำให้ไม่มีเงินเก็บ เด็ดขาด เพราะอาจจะทำให้คุณไม่สามารถออมเงินตามเป้าหมายได้